Poznaj Białoruś

Wizy na Białoruś

WIZY na BIAŁORUŚ
(dla obywateli RP)wizy na Białoruś, białoruskie wizy, wiza na Białoruś, wiza w odwiedziny, wiza służbowa, wiza turystyczna, wizy jednokrotne, białoruskie, na, Białoruś

1. Czas oczekiwania na wizy białoruskie
2. Potrzebne dokumenty do uzyskania wizy białoruskiej
3. Dodatkowo wymagane dokumenty
4. Wnioski wizowe
5. Zasady wypełniania wniosków wizowych
6. Taryfa opłat konsularnych
7. Taryfa opłat obowiązkowego ubezpieczenia
8. Ogólne Warunki Kompleksowego Ubezpieczenia Cudzoziemców Czasowo Przebywających na Terytorium Republiki Białorusi „ELITAR PARTNER” TU EUROPA SA
9. Inne

1. Czas oczekiwania na wizy

- wiza w trybie normalnym do 5 dni roboczych
- wiza w trybie ekspresowym do 2 dni roboczych

2. Potrzebne dokumenty

a) wniosek wizowy – powinien być poprawnie wypełniony na komputerze i własnoręcznie podpisany. Podpis powinien być identyczny jak w paszporcie
b) jedno aktualne kolorowe zdjęcie - szczegóły w Zasadach wypełniania
c) paszport - ważny minimum 3 miesiące od zakończenia ważności wizy, posiadający minimum 2 wolne strony
d) upoważnienie dla biura
e) ubezpieczenie zdrowotne TU Europa lub innych białoruskich firm pokrywające cały okres pobytu. Ubezpieczenie TU Europa można wykupić w siedzibie biura.
f) osoby niepełnoletnie - kopie stron paszportów rodziców, zawierające dane osobiste ze zdjęciem

3. Dodatkowo wymagane dokumenty

Wiza Turystyczna (jedno i dwukrotne do 30 dni pobytu):
a) podanie od białoruskiej firmy turystycznej (wzór jest na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś www.mfa.gov.by).

Wiza Biznesowa (wielokrotne krótkoterminowa do 90 dni pobytu):
a) podanie od firmy białoruskiej na blankiecie firmowym (wzór jest na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś www.mfa.gov.by);

Wiza Biznesowa (wielokrotna długoterminowa do roku):
a) oryginał podania od firmy białoruskiej na blankiecie firmowym adresowane do Wydziału Konsularnego Ambasady (wzór jest na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś www.mfa.gov.by);
b) wypis (oryginał) z Rejestru państwowego Osób Prawnych oraz Przedsiębiorców Indywidualnych Republiki Białoruś
o rejestracji firmy białoruskiej;
c) kopię umowy (kontraktu lub ugody o współpracy) pomiędzy firmami poświadczoną pieczątką ze strony białoruskiej osoby prawnej lub firmy zagranicznej;
d) dokument potwierdzający fakt pracy obcokrajowca w firmie, która zawarła umowę z białoruską osobą prawną, wystawiony na druku firmowym ze strony firmy zagranicznej oraz podpisany przez osobę jej zarządzającą. (oryginał).

Wiza Tranzytowa (jedno i dwukrotna do 2 dni, wielokrotna):
a) paszport z ważną wizą do państwa docelowego, oraz jej ksero
b) kopia ważnego bilety wybranego środka transportu z potwierdzoną datą wjazdu i wyjazdu lub ubezpieczenie turystyczne pokrywające cały okres podróży
c) jeżeli podróż odbywa się transportem własnym, kserokopia karty pojazdu i dowodu rejestracyjnego
d) podanie od firmy (w przypadku zawodowych kierowców)

Wiza Prywatna (krótkoterminowa, do 90 dni lub długoterminowa wielokrotna):
a) jednokrotna do 30 dni – kserokopia paszportu osoby zapraszającej (strona ze zdjęciem oraz strona z inofrmacja o zameldowaniu), dane osoby zapraszającej (imię,nazwisko, adres, telefon)
b) dwukrotna do 90 dni – oryginał zaproszenia
c) wielokrotna do 90 dni – oryginał z urzędu paszportowego Białorusi, bądź w sytuacjach wyjątkowych podanie od obywatela Białorusi, że bierze na siebie odpowiedzialność za pobyt Polaka na Białorusi do 90 dni - oryginał zaproszenia od osoby zapraszającej, załatwione przez urząd obywatelstwa i migracji
d) wielokrotna roczna - oryginał zaproszenia od osoby zapraszającej, załatwione przez urząd obywatelstwa i migracji oraz dokument potwierdzający bliskie pokrewieństwo

4. Wnioski wizowe

Wniosek musi być wydrukowany dwustronnie, na jednej kartce.
Do wypełniania wniosku komputerowo potrzebny jest bezpłatny program Acrobat Reader

Uwaga: wypełnionego pliku wniosku nie można zapisać!
- upoważnienie pośrednictwa
- wzór dokumentu dla wiz prywatnych
- wzór dokumentu dla wiz służbowych

WNIOSKI DO POBRANIA

  .doc .pdf
Wniosek -
Upoważnienie pośrednictwa -
Wzór dokumentu dla wiz turystycznych krótkoterminowych
(do 30 dni)
 
Wzór dokumentu dla wiz służbowych krótkoterminowych
(do 30 dni)
 

Wzór dokumentu dla wiz służbowych wielokrotnych długoterminowych
 
 
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym  


5. Zasady wypełniania

a) wniosek wizowy – wniosek powinien być poprawnie wypełniony na komputerze i własnoręcznie podpisany. Podpis powinien być identyczny jak w paszporcie
b) na wniosku nie może być żadnych skreśleń i poprawek
c) data i podpis mieszczący się w ramce wniosku

zdjęcie
a) rozmiar 3,5 x 4,5 cm,
b) kolorowe, ostre, czyste i kontrastowe,
c) wydrukowane na papierze wysokiej jakości na jasnym tle,
d) nie starsze niż 6 miesięcy i umożliwiające identyfikacje osoby aplikującej,
e) zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków,
tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
f) przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost, z zamkniętymi ustami,
g) twarz nie może być przesłonięta włosami

6. Taryfa opłat konsularnych i czas oczekiwania
 

Rodzaj wizy
 
Krotność wizy
 
Tryb Normalny
(5 dni)
Cena w EURO
Tryb Ekspresowy
 (2 dni)
Cena w EURO
Turystyczna lub prywatna
Służbowa / biznesowa
Jednokrotna 25 50
Dwukrotna  35 60
Wielokrotna do 90 dni  60 85
Grupowa 10  35
Wielokrotna długoterminowa 150 175
Tranzytowa Jednokrotna 10 35
Dwukrotna 15 40
Wielokrotna do 90 dni 35 60
Grupowa 10  35
Grupowa dwukrotna 18 43
Wielokrotna długoterminowa 35 60
Opłata za pośrednictwo wizowe wynosi 100 zł/os. brutto.
W przypadku wizy grupowej cena za posrednictwo jest do negocjacji.
W przypadku odmowy wydania wizy opłata nie ulega zwrotowi.
 

7. Taryfa opłat obowiązkowego ubezpieczenia

 Pobierz tabelę ubezpieczenia TU EUROPA

8. Czas oczekiwania na wizy
Ogólne Warunki Kompleksowego Ubezpieczenia Cudzoziemców Czasowo Przebywających na Terytorium Republiki Białorusi „ELITAR PARTNER” TU EUROPA SA

9. Inne

Wizy wydawane są na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym

KONSULAT REPBULIKI BIAŁORUŚ MA PRAWO ODMÓWIĆ WYDANIA WIZY, BEZ ZWROTU KOSZTÓW I PODANIA PRZYCZYNY.

- Turyści udający się do Rosji przez terytorium Białorusi muszą posiadać białoruską wizę tranzytową.

- Konsul może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku wizowym oraz zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.
- Dokumenty niezbędne do otrzymania wizy należy składać nie wcześniej niż 3 miesiące przed zaplanowaną podróżą.
- Dzieci do lat 6 otrzymują wizy bezpłatnie.

Nasz generalny partner:

Biuro Podróży "AREATOUR" Andrzej Kołłątaj
90-410 Łódź
ul. Piotrkowska 31 (w podwórzu prawa oficyna)
tel./fax: +48 (42) 630 80 00
e-mail: biuro@areatour.pl lub  areatour@mail.ru

UWAGA! Oferta zamieszczona w cennikach na stronie ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.