Poznaj Białoruś
Witamy na stronie Stowarzyszenia Białoruski Dom. 
"Jeśli zdołamy zjed­noczyć cały świat, nie niszcząc siebie nawza­jem i nie za­cierając naszych różnic kul­tu­rowych, to do­kona­my cze­goś nap­rawdę wielkiego." Carl Sagan

Aktualności

Wieczór Białoruski

ZAPRASZAMY GORĄCO na niesamowity koncert!!!

Wycieczka po Łodzi żydowskiej 24.05.2015 r.

Z cyklu wycieczek po Łodzi tym razem zapraszamy na spacer "Szlakiem żydowskim". Na wszystkich chętnych czekamy 24 maja 2015 r. o godz. 11.00 w Parku Staromiejskim pod "Pomnikiem Dekalogu (Mojżesza)".

Wyjazd integracyjny 9 - 10 maja 2015 r.
Obchody pięciolecia naszego Stowarzyszenia

Składki członkowskie

Tym, którzy nie dopełnili obowiązku uregulowania składek członkowskich za 2015 r. przypominamy, że termin pierwszej raty upłynął 31.03.2015 r. (podstawa prawna § 15 pkt 2 podp. g oraz  § 32 pkt 2 przypominamy Statutu Stowarzyszenia Białoruski Dom). Prosimy o niezwłoczne uregulowanie należności.
Nr konta 
85 2490 0005 0000 4500 6445 7579 Alior Bank

Partnerzy

Copyright © 2014. All Rights Reserved.